::โครงการทัศนศึกษา::

 

 

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้เป็นหมู่คณะ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสพการณ์ตรง อย่างมีความสุข ในราคาประหยัด

โปรดสอบถามก่อนกำหนดวันเดินทางที่
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โทร. 034 321 471, 02 429 0361-2

 

 

2005 Samphran Elephant Ground & Zoo. All Rights Reserved By Parita.